Skip to main content

Advertisement

Inzerát je najrozsiahlejšia trieda v štruktúre. Navyše preň platia povinne podmienené parametre, ktoré bližšie určujú povinné parametre na základe kombinácie kategórie a transakcie. V prípade parametra Units (merné jednotky) je takisto potrebné skontrolovať vzťah oproti Transakcii.

ParameterDátový typPopis
category* (kategória)integerčíselník [ 63 ]
geo_point (GPS súradnice)GeoPoint
internal_reference (interná referencia)stringnullable: true
transaction* (transakcia)integerčíselník [ 6 ]
title* (názov)string
description* (popis)string
street_number (číslo ulice)stringnullable: true
real_estate_state (stav nehnuteľnosti)integerčíselník [ 8 ], nullable: true
position (pozícía)integerčíselník [ 4 ], nullable: true
price* (cena)floatminimum: 0
units* (merné jednotky)integerčíselník [ 7 ], vzťah oproti Transakcii
note_to_price (poznámka k cene)stringnullable: true
internal_note_to_price (interná poznámka k cene)stringnullable: true
price_by_agreement* (cena dohodou)boolean
guarantee (zábezpeka)floatnullable: true
currency* (mena)integerčíselník [ 8 ]
power_costs (cena energií)floatnullable: true
power_costs_in_price (cena energií je zahrnutá vo výslednej cene)booleannullable: true
usable_area* (úžitková plocha)float
building_area* (zastavaná plocha)float
land_area* (plocha pozemku)float
availability (dostupnosť)integerčíselník [ 1 ], nullable: true
number_of_overhead_floors (počet poschodí od prízemia vyššie)integernullable: true
number_of_sublevels (počet poschodí od prízemia nižšie)integernullable: true
extra (doplnkové parametre)Extra
floor (poschodie)integernullable: true
rooms_count (počet izieb)integernullable: true
store_area (skladová plocha)floatnullable: true
year_of_construction (rok výstavby)integerminimum: 1900, maximum: 2030, nullable: true
year_of_last_reconstruction (rok poslednej rekonštrukcie)integerminimum: 1950, maximum: 2030, nullable: true
year_of_building_approval (rok kolaudácie budovy)integernullable: true
building_energy_rating_certificate (energetická certifikácia budovy)integerčíselník [ 8 ], nullable: true
ownership (vlastníctvo)integerčíselník [ 7 ], nullable: true
transition_room (priechodná izba)booleannullable: true
building_energy_rating (energetická náročnosť)integerčíselník [ 5 ], nullable: true
orientation (orientácia)[integer]číselník
ground_type (typ pozemku)integerčíselník [ 7 ], nullable: true
building_type (typ budovy)[integer]číselník
equip_type (typ vybavenia)integerčíselník [ 4 ], nullable: true
estate_equipment (vybavenosť nehnuteľnosti)[integer]číselník
utility_lines (inžinierske siete)[integer]číselník
heating_system (kúrenie)[integer]číselník
communication_and_data_line (komunikačné a dátové pripojenie)[integer]číselník
exploitation (využitie)integerčíselník [ 5 ], nullable: true
territory (teritórium)integerčíselník [ 2 ], nullable: true
voluntary_auction (dobrovoľná aukcia)booleannullable: true
ready_to_build (pripravené na výstavbu)integerčíselník [ 4 ], nullable: true
storage_space (skladový priestor)booleannullable: true
type_of_house (typ domu)integerčíselník [ 6 ], nullable: true
video_url (url adresa videa)[string]
unit_price_local (lokálna jednotková cena)floatminimum: 0, nullable: true
source_id* (identifikačné číslo zdroja)stringnullable: true
street* (ulica)string
client_created_at (dátum vytvorenia klienta)string($date-time)nullable: true
client_updated_at (dátum úpravy klienta)string($date-time)nullable: true
final_price (koncová cena)floatnullable: true
type_of_parking (typ parkovania)[integer]číselník
show_street (ukázať ulicu)booleannullable: true
multi_extra (viacnásobné rozšírené parametre)MultiExtra
location* (lokalita)Location
images* (obrázky)[Image]
notexport_portals ( ID portálov, kam nechceme exportovať ponuku)[integer]číselník

* - povinný údaj

Transaction vs. Units#

Units (merné jednotky) majú obmädzenie v závislosti od typu transakcie, ktorú vykonávame. Tento vzťah objasňuje tabuľka dole. Tam, kde je znak ( ✔️ ) je daná kombinácia povolená. Tam, kde je prázdne políčko, je daná kombinácia zakázaná.

TransactionUnits 147 - Price (cena)Units 148 - Price/m2 (cena za meter štvorcový)Units 149 - Price/month (cena za mesiac)Units 150 - Price/year (cena za rok)Units 151 - Price/m2/month (cena za meter štvorcový za mesiac)Units 152 - Price/m2/year (cena za meter štvorcový za rok)Units 153 - Price/day (cena za deň)
122 - Purchase (kúpa)✔️✔️
123 - Hireout (prenájom)✔️✔️✔️✔️✔️
124 - Rent (podnájom)✔️✔️✔️✔️✔️
125 - Exchange (výmena)✔️✔️
126 - Auction (aukcia)✔️✔️
127 - Sale (predaj)✔️✔️