Skip to main content

Úvod

API slúži na validáciu maklérov a zákaziek v rámci systému UC platformy pre Realsoft. Validácia prebieha formou metódy POST na URL https://plt.unitedclassifieds.sk/import/api/v1/realsoft/validation. Pre zjednodušenie zadávania vstupu je možné využiť swagger.

caution

API je momentálne určená len na testovacie účely, nie je žiaduce, aby sa na testovanie posielali naraz stovky inzerátov.

Maximálna doba spracovania je 1 minúta.

V prípade, keď sa Vám nevráti odpoveď, pošlite prosím menej inzerátov.

Vstupné dáta#

Vstupné dáta sú pole hodnôt typu OfficeData. Typy v hranatých zátvorkách [] sú polia daného typu.

Základná štruktúra#

 • OfficeData - hierarchicky najvyššia trieda, spája pobočku a maklérov
  • Office - obsahuje dáta o pobočke
  • [UserData] - spája makléra s inzerátmi
   • User - obsahuje dáta o maklérovi
   • [Advertisement] - hlavný pilier celej schémy, obsahuje data o inzeráte
    • GeoPoint - obsahuje GPS súradnice
    • Extra - extra parametre obsahujú dodatočné údaje ako napríkald plochu terasy, balkónu a podobne
    • MultiExtra - rozšírenie extra parametrov v prípade, ak je nutné definovať napríklad rozmery dvoch balkónov
    • Location - lokalita inzerátu, hojne využíva číselníky
    • [Image] - obrázky inzerátu
tip

Ak neviete nájsť Váš parameter v Advertisement štruktúre, skúste sa pozrieť do Extra parametrov. Tie obsahujú viac špecializované parametre.

Dáta pri importe#

Import prebieha automaticky v následujúcom intervale:

Typ súboruČasový interval importu
Súbor, ktorý obsahuje celú inzerciu a používateľovkaždých 12 hodín

Príklad vstupných dát#

[
{
"office": {
"source_id": "string",
"name": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"city": "string",
"zip": "string",
"street": "string",
"street_number": 0,
"contact_person": "string"
},
"user_data": [
{
"user": {
"source_id": "string",
"first_name": "string",
"last_name": "string",
"degree_before": "string",
"degree_after": "string",
"phone": "string",
"email": "string"
},
"advertisements": [
{
"category": 8,
"geo_point": {
"lat": "string",
"lon": "string"
},
"internal_reference": "string",
"transaction": 122,
"title": "string",
"description": "string",
"street_number": "string",
"real_estate_state": 136,
"position": 144,
"price": 0,
"units": 147,
"note_to_price": "string",
"internal_note_to_price": "string",
"price_by_agreement": true,
"guarantee": 0,
"currency": 167,
"power_costs": 0,
"power_costs_in_price": true,
"usable_area": 0,
"building_area": 0,
"land_area": 0,
"availability": 242,
"number_of_overhead_floors": 0,
"number_of_sublevels": 0,
"extra": {
"garage_count": 0,
"terraces_count": 0,
"balcony_area": 0,
"front_garden_area": 0,
"terrace_area": 0,
"outdoor_parking_space_count": 0,
"outdoor_parking_space_price": 0,
"cellar_area": 0,
"garage_area": 0,
"garage_place_count": 0,
"public_parking_count": 0,
"number_of_loggies": 0,
"number_of_balconies": 0,
"land_width": 0,
"land_length": 0,
"water": [
691
],
"electric": [
698
],
"gas": [
705
],
"sewage": [
708
],
"commission_unit": 748,
"commission": 0,
"garage_price_from": 0,
"garage_spots_price_from": 0,
"inspection_date": [
"2021-05-20T14:21:56.058Z"
],
"disclosure_date": "2021-05-20T14:21:56.058Z",
"execution_date": "2021-05-20T14:21:56.058Z",
"execution_place": "string",
"loggia_area": 0,
"commission_included_in_price": true,
"cellar_count": 0,
"garage_spot_area": 0
},
"floor": 0,
"rooms_count": 0,
"store_area": 0,
"year_of_construction": 0,
"year_of_last_reconstruction": 0,
"year_of_building_approval": 0,
"building_energy_rating_certificate": 305,
"ownership": 340,
"transition_room": true,
"building_energy_rating": 375,
"orientation": [
381
],
"ground_type": 396,
"building_type": [
411
],
"equip_type": 529,
"estate_equipment": [
533
],
"utility_lines": [
686
],
"heating_system": [
717
],
"communication_and_data_line": [
734
],
"exploitation": 819,
"territory": 825,
"voluntary_auction": true,
"ready_to_build": 851,
"storage_space": true,
"type_of_house": 975,
"video_url": [
"string"
],
"unit_price_local": 0,
"source_id": "string",
"street": "string",
"client_created_at": "2021-05-20T14:21:56.058Z",
"client_updated_at": "2021-05-20T14:21:56.059Z",
"final_price": 0,
"type_of_parking": [
30748
],
"show_street": true,
"multi_extra": {
"balcony_area": [
0
],
"loggia_area": [
0
],
"terrace_area": [
0
],
"cellar_area": [
0
],
"garage_area": [
0
],
"garage_price_from": [
0
],
"garage_spot_area": [
0
],
"garage_spots_price_from": [
0
],
"outdoor_parking_space_price": [
0
],
"outdoor_parking_space_area": [
0
]
},
"location": {
"state_id": 0,
"county_id": 0,
"district_id": 0,
"region_id": 0,
"citypart_id": 0,
"street_id": 0
},
"images": [
{
"url": "string"
}
]
}
]
}
]
}
]

Výstupné dáta#

Je možné dostať dva rôzne výstupy:

 • 200 - Data is ok (dáta sú v poriadku)
 • 422 - The data is not correct according to the scheme. (dáta nie sú v správnom tvare)

Príklad výstupu pri nesprávnych dátach:#

{
"message": "The data is not valid",
"errors": [
{
"message": "Keyword validation failed: Value 0 must be greater than 1900",
"info": "Office: string, User: string, Advertisement: string",
"data": [
0,
"user_data",
0,
"advertisements",
0,
"year_of_construction"
]
},
{
"message": "Validation failed.",
"info": "Office: undefined",
"data": {
"email": "Email is not valid"
}
},
{
"message": "Validation failed.",
"info": "User: string",
"data": {
"email_work": "Email is not valid"
}
},
{
"message": "Validation failed.",
"info": "Advertisement: string",
"data": {
"region_id": "Item has wrong value."
}
}
]
}

Schéma#

OpenAPI schéma vyzerá takto:

{
"openapi": "3.0.0",
"info": {
"title": "Import data validator",
"description": "OpenAPI schema: [schema.json](./schema.json \"OpenAPI schema\")\n\nPodmienené povinné parametre: [ppparametre.html](./ppparametre.html \"Podmienené povinné parametre\")\n\nApi je určená len na testovacie účely, nie je žiaduce, aby sa na testovanie posielali naraz stovky inzerátov.\n\nMaximálna doba spracovania je 1 minúta.\n\nV prípade, keď sa Vám nevráti odpoveď, pošlite menej inzerátov.\n\nČíselníky pre objekt location:\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/state](https://admin.realsoft.sk/api/counter/state \"state_id\")\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/county](https://admin.realsoft.sk/api/counter/county \"county_id\")\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/district](https://admin.realsoft.sk/api/counter/district \"district_id\")\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/region](https://admin.realsoft.sk/api/counter/region \"region_id\")\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/citypart](https://admin.realsoft.sk/api/counter/citypart \"citypart_id\")\n\n[https://admin.realsoft.sk/api/counter/street](https://admin.realsoft.sk/api/counter/street \"street_id\")",
"version": "1.0.2"
},
"components": {
"schemas": {
"Advertisement": {
"type": "object",
"properties": {
"category": {
"description": " > \nCategory:\n* `8` - Garages And Parking Spaces\n* `9` - Studio Apartment\n* `10` - Double Studio Apartment\n* `11` - 1 Room Apartment\n* `12` - 2 Room Apartment\n* `13` - 3 Room Apartment\n* `14` - 4 Room Apartment\n* `15` - 5+ Room Apartment\n* `16` - Holiday Apartment\n* `17` - Loft\n* `18` - Maisonette\n* `20` - Family House\n* `21` - Country House\n* `22` - Farm Settlement\n* `23` - Mobile House\n* `24` - Houseboat\n* `26` - Cabin, Log Cabin\n* `27` - Cottage, Recreation House\n* `28` - Garden Hut\n* `30` - Land For Family House\n* `31` - Recreational Land\n* `32` - Land For Housing Construction\n* `33` - Land For Civic Amenities\n* `34` - Commercial Zone\n* `35` - Industrial Zone\n* `36` - Mixed Zone\n* `37` - Garden\n* `38` - Orchard\n* `39` - Vineyard, Hop Garden\n* `40` - Meadow, Pasture\n* `41` - Arable Land\n* `42` - Forest Land\n* `43` - Pond, Lake\n* `44` - Land For Advertising\n* `46` - Offices\n* `47` - Business Spaces\n* `48` - Restaurant Spaces\n* `49` - Storage Areas\n* `50` - Space For Production\n* `51` - Repair Area\n* `52` - Sports Facilities\n* `53` - Space For Advertisement\n* `55` - Apartment House\n* `56` - Rental House\n* `57` - Office Building\n* `58` - Commercial Object\n* `59` - Restaurant\n* `60` - Polyfunctional Building\n* `61` - Warehouse\n* `62` - Manufacturing Facility\n* `63` - Repair Facility\n* `64` - Object For Breeding Animals\n* `65` - Hotel, Pension\n* `66` - Spa\n* `67` - Historical Object\n* `68` - Commercial Facility\n* `69` - Sport Object\n* `70` - Small Power Station\n* `71` - Gas Station\n* `72` - Mobile Cells And Stands\n* `78` - Consolidated Ground - deprecated\n* `30746` - Other land to building\n* `30747` - Other agricultural land\n",
"type": "integer",
"enum": [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 30746, 30747]
},
"geo_point": {
"$ref": "#/components/schemas/GeoPoint",
"nullable": true
},
"internal_reference": {
"description": "Internal reference",
"type": "string",
"nullable": true
},
"transaction": {
"description": " > \nTransaction:\n* `122` - Purchase\n* `123` - Hireout\n* `124` - Rent\n* `125` - Exchange\n* `126` - Auction\n* `127` - Sale\n",
"type": "integer",
"enum": [122, 123, 124, 125, 126, 127]
},
"title": {
"description": "Title",
"type": "string"
},
"description": {
"description": "Description",
"type": "string"
},
"street_number": {
"description": "Street number",
"type": "string",
"nullable": true
},
"real_estate_state": {
"description": " > \nReal estate state:\n* `136` - Newbuilding\n* `137` - Partial reconstruction\n* `138` - Complete reconstruction\n* `139` - Original condition\n* `140` - Under construction\n* `141` - Develop project\n* `142` - Intended to demolition\n* `143` - Superstructure\n",
"type": "integer",
"enum": [136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143],
"nullable": true
},
"position": {
"description": " > \nPosition:\n* `144` - Loft\n* `368` - Ground floor\n* `369` - Higher ground floor\n* `21503` - Basement\n",
"type": "integer",
"enum": [144, 368, 369, 21503],
"nullable": true
},
"price": {
"description": "Price",
"type": "number",
"format": "float",
"minimum": 0
},
"units": {
"description": " > \nUnits:\n* `147` - Currency\n* `148` - Currency/m2\n* `149` - Currency/month\n* `150` - Currency/year\n* `151` - Currency/m2/month\n* `152` - Currency/m2/year\n* `153` - Currency/day\n",
"type": "integer",
"enum": [147, 148, 149, 150, 151, 152, 153]
},
"note_to_price": {
"description": "Note to price",
"type": "string",
"nullable": true
},
"internal_note_to_price": {
"description": "Internal note to price",
"type": "string",
"nullable": true
},
"price_by_agreement": {
"description": "Price by agreement",
"type": "boolean"
},
"guarantee": {
"description": "Guarantee",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"currency": {
"description": " > \nCurrency:\n* `167` - EUR\n* `168` - CZK\n* `169` - GBP\n* `170` - USD\n* `171` - PLN\n* `172` - HUF\n* `173` - RON\n* `23345` - RSD\n",
"type": "integer",
"enum": [167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 23345]
},
"power_costs": {
"description": "Power costs",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"power_costs_in_price": {
"description": "Power costs in the price",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"usable_area": {
"description": "Usable area",
"type": "number",
"format": "float"
},
"building_area": {
"description": "Building area",
"type": "number",
"format": "float"
},
"land_area": {
"description": "Land area",
"type": "number",
"format": "float"
},
"availability": {
"description": " > \nAvailability:\n* `242` - Reserved\n",
"type": "integer",
"enum": [242],
"nullable": true
},
"number_of_overhead_floors": {
"description": "Number of overhead floors",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"number_of_sublevels": {
"description": "Number of sublevels",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"extra": {
"$ref": "#/components/schemas/Extra"
},
"floor": {
"description": "Floor",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"rooms_count": {
"description": "Rooms count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"store_area": {
"description": "Store area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"year_of_construction": {
"description": "Year of construction ",
"type": "integer",
"minimum": 1900,
"maximum": 2030,
"nullable": true
},
"year_of_last_reconstruction": {
"description": "Year of last reconstruction",
"type": "integer",
"minimum": 1950,
"maximum": 2030,
"nullable": true
},
"year_of_building_approval": {
"description": "Year of building approval",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"building_energy_rating_certificate": {
"description": " > \nBuilding energy rating certificate:\n* `305` - A\n* `306` - B\n* `307` - C\n* `308` - D\n* `309` - E\n* `310` - F\n* `20029` - G\n* `20030` - None\n",
"type": "integer",
"enum": [305, 306, 307, 308, 309, 310, 20029, 20030],
"nullable": true
},
"ownership": {
"description": " > \nOwnership :\n* `340` - Cooperat\n* `341` - Corporate\n* `342` - Unsettled\n* `343` - Municipal\n* `344` - Personal\n* `345` - Government\n* `346` - Otherown\n",
"type": "integer",
"enum": [340, 341, 342, 343, 344, 345, 346],
"nullable": true
},
"transition_room": {
"description": "Transition room",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"building_energy_rating": {
"description": " > \nBuilding Energy Rating:\n* `375` - Classical materials\n* `376` - Energy economical\n* `377` - Low energy\n* `378` - Energy passive\n* `379` - Zero energy\n",
"type": "integer",
"enum": [375, 376, 377, 378, 379],
"nullable": true
},
"orientation": {
"description": "Orientation",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388],
"description": " > \nOrientation:\n* `381` - South\n* `382` - West\n* `383` - Southwest\n* `384` - North\n* `385` - East\n* `386` - Southeast\n* `387` - Northwest\n* `388` - Northeast\n"
},
"nullable": true
},
"ground_type": {
"description": " > \nGround type:\n* `396` - Slightly sloping\n* `397` - Sloping\n* `398` - Flatland\n* `399` - Mostly flat\n* `400` - Terrace\n* `401` - Steep slop\n* `402` - Other\n",
"type": "integer",
"enum": [396, 397, 398, 399, 400, 401, 402],
"nullable": true
},
"building_type": {
"description": "Building type",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422],
"description": " > \nBuilding type:\n* `411` - Wood\n* `412` - Earthen\n* `413` - Stone\n* `414` - Block construction\n* `415` - Prefabricated\n* `416` - Panel\n* `417` - Skeletal construction\n* `418` - Brick\n* `419` - Mixed\n* `420` - Reinforced concrete\n* `421` - Metal\n* `422` - Other\n"
},
"nullable": true
},
"equip_type": {
"description": " > \nEquip type:\n* `529` - Partially furnished\n* `530` - Unfurnished\n* `531` - Completely furnished\n* `20038` - Holopriestor\n",
"type": "integer",
"enum": [529, 530, 531, 20038],
"nullable": true
},
"estate_equipment": {
"description": "Estate equipment",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 556],
"description": " > \nEstate equipment:\n* `533` - Balcony\n* `534` - Loggia\n* `535` - Terrace\n* `536` - Front garden\n* `537` - Garage\n* `538` - Cellar\n* `539` - Garage place\n* `540` - Public parking\n* `541` - Outdoor parking space\n* `543` - pantry\n* `544` - Store room\n* `545` - Technical room\n* `556` - Lift\n"
},
"nullable": true
},
"utility_lines": {
"description": "Utility lines",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [686, 687, 688, 689],
"description": " > \nUtility lines:\n* `686` - Water\n* `687` - Electric\n* `688` - Gas\n* `689` - Sewage\n"
},
"nullable": true
},
"heating_system": {
"description": "Heating system",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [717, 722, 723, 728, 729, 730, 732, 30739],
"description": " > \nHeating system:\n* `717` - Central\n* `722` - Underfloor heating\n* `723` - Local\n* `728` - Other\n* `729` - Fireplace\n* `730` - Air condition\n* `732` - Emmiters\n* `30739` - Not available\n"
},
"nullable": true
},
"communication_and_data_line": {
"description": "Communication and data line",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [734, 735, 736, 737, 738, 739],
"description": " > \nCommunication and data line:\n* `734` - Phone\n* `735` - Internet\n* `736` - Satellite\n* `737` - Cable TV\n* `738` - Optical network\n* `739` - Other\n"
},
"nullable": true
},
"exploitation": {
"description": " > \nExploitation:\n* `819` - Cottage under construction\n* `820` - Family house under construction\n* `821` - Industrial construction\n* `822` - Sport and rekreation\n* `823` - Apartment\n",
"type": "integer",
"enum": [819, 820, 821, 822, 823],
"nullable": true
},
"territory": {
"description": " > \nTerritory:\n* `825` - Intravilan\n* `826` - Extravilan\n",
"type": "integer",
"enum": [825, 826],
"nullable": true
},
"voluntary_auction": {
"description": "Voluntary auction",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"ready_to_build": {
"description": " > \nReady to build:\n* `851` - Preliminary agreement\n* `852` - APPRPLAN\n* `853` - PLANPERM\n* `854` - BUILDPREM\n",
"type": "integer",
"enum": [851, 852, 853, 854],
"nullable": true
},
"storage_space": {
"description": "Storage space",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"type_of_house": {
"description": " > \nType of house:\n* `975` - Classic house\n* `976` - Family villa\n* `977` - Bungalow\n* `978` - Wooden house\n* `979` - Log cabin\n* `980` - Double-generational\n",
"type": "integer",
"enum": [975, 976, 977, 978, 979, 980],
"nullable": true
},
"video_url": {
"description": "Video URL",
"type": "array",
"items": {
"type": "string"
},
"nullable": true
},
"unit_price_local": {
"description": "Unit price local",
"type": "number",
"format": "float",
"minimum": 0,
"nullable": true
},
"source_id": {
"description": "Source ID",
"type": "string",
"nullable": true
},
"street": {
"description": "Street",
"type": "string"
},
"client_created_at": {
"description": "Client created at",
"type": "string",
"format": "date-time",
"nullable": true
},
"client_updated_at": {
"description": "Client updated at",
"type": "string",
"format": "date-time",
"nullable": true
},
"final_price": {
"description": "Final price",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"type_of_parking": {
"description": "Type of parking",
"type": "array",
"items": {
"enum": [30748, 30749, 30750, 30751, 30753],
"description": " > \nType of parking:\n* `30748` - Detached Garage\n* `30749` - Garage In Parking House\n* `30750` - Parking Space In Parking House\n* `30751` - Outdoor Parking Space\n* `30753` - Other Type Of Parking\n"
},
"nullable": true
},
"show_street": {
"description": "Show street",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"multi_extra": {
"$ref": "#/components/schemas/MultiExtra"
},
"location": {
"$ref": "#/components/schemas/Location"
},
"images": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/Image"
}
}
},
"required": ["source_id", "category", "transaction", "title", "description", "price", "units", "price_by_agreement", "currency", "usable_area", "building_area", "land_area", "street", "location", "images"]
},
"Import": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/OfficeData"
}
},
"OfficeData": {
"type": "object",
"properties": {
"office": {
"$ref": "#/components/schemas/Office"
},
"user_data": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/UserData"
}
}
},
"required": ["office", "user_data"]
},
"Location": {
"type": "object",
"description": "Location",
"properties": {
"state_id": {
"type": "integer",
"description": "Štát"
},
"county_id": {
"type": "integer",
"description": "Kraj"
},
"district_id": {
"type": "integer",
"description": "Okres"
},
"region_id": {
"type": "integer",
"description": "Obec"
},
"citypart_id": {
"type": "integer",
"description": "Mestská časť",
"nullable": true
},
"street_id": {
"type": "integer",
"description": "Ulica"
}
},
"required": ["state_id", "county_id", "district_id", "region_id", "street_id"]
},
"UserData": {
"type": "object",
"properties": {
"user": {
"$ref": "#/components/schemas/User"
},
"advertisements": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/Advertisement"
}
}
},
"required": ["user", "advertisements"]
},
"Office": {
"type": "object",
"description": "Office",
"properties": {
"source_id": {
"type": "string",
"description": "Unikátna identifikácia pobočky vo Vašom systéme"
},
"name": {
"type": "string"
},
"phone": {
"type": "string"
},
"email": {
"type": "string"
},
"city": {
"type": "string"
},
"zip": {
"type": "string"
},
"street": {
"type": "string"
},
"street_number": {
"type": "integer"
},
"contact_person": {
"type": "string",
"nullable": true
}
},
"required": ["source_id", "name", "phone", "email", "city", "zip", "street", "street_number", "contact_person"]
},
"User": {
"type": "object",
"description": "User",
"properties": {
"source_id": {
"type": "string",
"description": "Unikátna identifikácia makléra vo Vašom systéme"
},
"first_name": {
"type": "string",
"nullable": true
},
"last_name": {
"type": "string"
},
"degree_before": {
"type": "string",
"nullable": true
},
"degree_after": {
"type": "string",
"nullable": true
},
"phone": {
"type": "string"
},
"email": {
"type": "string"
}
},
"required": ["source_id", "last_name", "phone", "email"]
},
"Image": {
"type": "object",
"description": "Image",
"properties": {
"url": {
"type": "string"
}
},
"required": ["url"]
},
"Extra": {
"type": "object",
"description": "Extra parameters",
"properties": {
"garage_count": {
"description": "Garage count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"terraces_count": {
"description": "Terraces count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"balcony_area": {
"description": "Balcony area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"front_garden_area": {
"description": "Front garden area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"terrace_area": {
"description": "Terrace area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"outdoor_parking_space_count": {
"description": "Outdoor parking space count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"outdoor_parking_space_price": {
"description": "Outdoor parking space price",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"cellar_area": {
"description": "Cellar area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"garage_area": {
"description": "Garage area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"garage_place_count": {
"description": "Garage place count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"public_parking_count": {
"description": "Public parking count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"number_of_loggies": {
"description": "Number of Loggies",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"number_of_balconies": {
"description": "Number of Balconies",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"land_width": {
"description": "Land width",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"land_length": {
"description": "Land length",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"water": {
"description": "Water",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [691, 692, 693, 694, 695, 696, 24704],
"description": " > \nWater:\n* `691` - On land\n* `692` - Near land\n* `693` - On land - water supply\n* `694` - On land - deep well\n* `695` - Near land - water supply\n* `696` - Near land - deep well\n* `24704` - Not available\n"
},
"nullable": true
},
"electric": {
"description": "Electric",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [698, 699, 700, 701, 702, 703, 24707],
"description": " > \nElectric:\n* `698` - On land\n* `699` - Near land\n* `700` - On land - 230 V\n* `701` - On land - 380 V\n* `702` - Near land - 230 V\n* `703` - Near land - 380 V\n* `24707` - Not available\n"
},
"nullable": true
},
"gas": {
"description": "Gas",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [705, 706, 24709],
"description": " > \nGas:\n* `705` - On land\n* `706` - Near land\n* `24709` - Not available\n"
},
"nullable": true
},
"sewage": {
"description": "Sewage",
"type": "array",
"items": {
"type": "integer",
"enum": [708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 24711],
"description": " > \nSewage:\n* `708` - On land - sewage treatment\n* `709` - Near land - sewage treatment\n* `710` - On land - sewer\n* `711` - On land - septic\n* `712` - On land - cesspool\n* `713` - Near land - sewer\n* `714` - Near land - septic\n* `24711` - Not available\n"
},
"nullable": true
},
"commission_unit": {
"description": " > \nCommission unit:\n* `748` - %\n* `749` - Currency\n",
"type": "integer",
"enum": [748, 749],
"nullable": true
},
"commission": {
"description": "Commission",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"garage_price_from": {
"description": "Garage price from",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"garage_spots_price_from": {
"description": "Garage spots price from",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"inspection_date": {
"description": "Inspection date",
"type": "array",
"items": {
"type": "string",
"format": "date-time"
},
"nullable": true
},
"disclosure_date": {
"description": "Disclosure date",
"type": "string",
"format": "date-time",
"nullable": true
},
"execution_date": {
"description": "Execution date",
"type": "string",
"format": "date-time",
"nullable": true
},
"execution_place": {
"description": "Execution place",
"type": "string",
"nullable": true
},
"loggia_area": {
"description": "Loggia area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
},
"commission_included_in_price": {
"description": "Commission included in price",
"type": "boolean",
"nullable": true
},
"cellar_count": {
"description": "Cellar count",
"type": "integer",
"nullable": true
},
"garage_spot_area": {
"description": "Garage spot area",
"type": "number",
"format": "float",
"nullable": true
}
}
},
"MultiExtra": {
"type": "object",
"description": "Multi extra parameters",
"properties": {
"balcony_area": {
"description": "Balcony area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"loggia_area": {
"description": "Loggia area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"terrace_area": {
"description": "Terrace area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"cellar_area": {
"description": "Cellar area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"garage_area": {
"description": "Garage area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"garage_price_from": {
"description": "Garage price from",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"garage_spot_area": {
"description": "Garage spot area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"garage_spots_price_from": {
"description": "Garage spots price from",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"outdoor_parking_space_price": {
"description": "Outdoor parking space price",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
},
"outdoor_parking_space_area": {
"description": "Outdoor parking space area",
"type": "array",
"items": {
"type": "number",
"format": "float"
},
"nullable": true
}
}
},
"GeoPoint": {
"type": "object",
"description": "Geo point",
"properties": {
"lat": {
"type": "string"
},
"lon": {
"type": "string"
}
},
"required": ["lat", "lon"]
}
}
},
"paths": {
"/import/api/v1/realsoft/validation": {
"post": {
"operationId": "",
"parameters": [],
"requestBody": {
"required": true,
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Import"
}
}
}
},
"responses": {
"200": {
"description": "Data is ok"
},
"422": {
"description": "The data is not correct according to the scheme."
}
}
}
}
}
}